Carlos Lana
FollowingUnfollow

0 30741      

Contact information and description


Telephone: 93 246 32 00
Fax:
Mobile phone: 639 010 992
Carrer del Dos de Maig 245,
08013 Barcelona, Barcelona, España
Website: www.vedrunaimmaculada.cat

L'Escola Immaculada Vedruna és una escola concertada per la Generalitat de Catalunya amb les etapes d'Educació Infantil, Primària i ESO. És una escola Vedruna i forma part de la xarxa d'escoles Vedruna de Catalunya. Compta amb dues línies a tots els cursos amb aproximadament 700 alumnes i treballem per la innovació pedagògica i l'atenció a tots els alumnes com a fonaments del nostre caràcter propi.